BUSTO AUTOMATIKA UAB GENOMFÖLJER FÖLJANDE PROJEKT DELVIS FINANSIERAD AV EU:

„Busto automatika“ UAB i samarbete med Biomedical Engineering Institute och fakulteten för elektroteknik vid Kaunas tekniska universitet genomför projektet ”Solution for Healthy Aging Supervision” i programmet ”Experiment” nr. 01.2.1-LVPA-K-856.
För mer information om projektet, besök här.